THM

Studiengänge am FB LSE

Bachelor

BMT Monitor 358x300 Text    BPT Studierende 358x300 Text    OP Team KHY 358x300 Text
 
ForschungsOP KTM 358x300 Text    BSc MP OP 358x300 Text    Klaebecken UHSI 358x300 Text   
 

Master

Master BPT 358x300 Text    Master KPT 358x300 text    Master BMT 358x300 Text  
 
Master MP 358x300 Text    Master UHSI 358x300 Text

 

Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences - Wiesenstraße 14 - 35390 Gießen - 0641 309-0 -