Arbeitsgruppen

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Kolling

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Udo Jung

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Stephan Marzi

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Alexander Kuznietsov

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Torsten Groß

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr. Jörg Pfister

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Frank Lademann

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Klaus Herzog

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Thomas Pyttel

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Heinrich Friederich

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Heinrich Friederich

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Claus Breuer & Prof. Dr.-Ing. Thomas Pyttel

Zur Webseite


Leitung: Prof. Dr.-Ing. Claus Breuer

Zur Webseite