Regenerative Energiesysteme 1 - Seminar

07.12.2023 09:50 - 11:20

Dieser Termin ist abgelaufen.
Personen
    Kruppa, B.
Veranstaltungsgruppen
  • Energiewirtschaft & Energiemanagement (B.Eng.), 4. Semester
  • Energiesysteme (B.Eng.), Schwerpunkt Energiesystemtechnik, 5. Semester
  • Energiesysteme (B.Eng.), Schwerpunkt Gebäudesystemtechnik, 5. Semester
Räume
    C15.1.06