Fortgeschrittene Mensch-Maschine-Interaktion - Seminar / Projekt

27.11.2023 09:45 - 11:15

Dieser Termin ist abgelaufen.
Personen
    Pfister, J.
Veranstaltungsgruppen
  • Medieninformatik (M.Sc. 2018), Pflichtmodule
  • Medieninformatik (M.Sc. 2018), 1. Semester
  • Medieninformatik (M.Sc. 2018), 2. Semester
Räume
    B2.1.03